تمدید مهلت همایش به مدت دو روز(این زمان دیگر تمدید نخواهد شد)

2021-06-30

با توجه به تماس مکرر پژوهشگران با دبیرخانه کنگره مبنی بر تمدید مهلت زمان ارسال چکیده مقالات، کنگره تا تاریخ 10 تیرماه به مدت دو روز تمدید شده است. لازم به ذکر است که تمام مقالات ارسالی تا کنون مورد داوری قرار گرفته اند و در صورتی که مقاله ای هنوز مورد داوری قرار نگرفته است می توانید با پشیبانی کنگره با شماره زیر تماس حاصل کنید. اخرین مهلت پرداخت هزینه چاپ چکیده مقالات پذیرش شده نیز تا 11 تیر ماه می باشد.

شماره پشتیبانی:09330021616