نتایج داوری مقالاتی که از طریق ایمیل ارسال شده بودند

2021-02-28

به نام خدا

ضمن معذرت خواهی از پژوهشگران بابت تاخیر در داوری مقالات به پیوست لیست نهایی مقالات داوری شده ارسال می گردد.

نتایج بررسی داوری مقالاتی که از قبلا از طریق ایمیل ارسال شده(تا قبل از تاریخ 20بهمن 1399) بودند در زیر آمده است. در صورتی که مقاله ای در لیست موجود نیست یا دبیرخانه آن را دریافت نکرده است و یا به دلیل رعایت نکردن فرمت ارسال چکیده مقاله وارد مرحله بازبینی نشده است(دریافت هر گونه مقاله جدیدی برای کنگره صرفا از طریق این وبسایت صورت می گیرد و هیچگونه مقاله ای از طریق ایمیل بازبینی نمی شود).پژوهشگرانی که مقالات آنان پذیرش شده است می توانند از طریق این لینک نسبت به پرداخت انلاین مقالات اقدام کنند

عدم پرداخت به موقع هزینه به معنی انصراف از شرکت در همایش می باشد

ادرس پرداخت هزینه مقالات

http://services.tavan2021.ir/?p=6023

آدرس سایت جدید کنگره جهت آپلود مقالات

Tavan2021.ir

دانلود نتایج مقالات داوری شده