تمدید مهلت ارسال مقالات تا 8 تیرماه

2021-06-19

مهلت ارسال مقالات تا 8 تیرماه 1400 تمدید شد. به دلیل برگزاری همایش در اخر تیرماه ممکن است این زمان تمدید نشود