این سایت از سیستم همایش ها آزاد (OJS) نسخه 3.1.1.2 استفاده می‌کند. OJS یک نرم‌افزار متن‌باز مدیریت و انتشار همایش ها است که توسط پروژه دانش عمومی و تحت مجوز GNU در اختیار عموم قرار گرفته است.

روند داوری و انتشار در سامانه OJS